Jarní exkurze u jezera Medard nedaleko města Sokolov

1. května v 10 hodin jsme se setkali ve vesnici Lomnice, která se nachází na jižní straně Krušných hor, se členy spolku Kulturverband Kraslice a členy Krušnohorského spolku Abertamy. Za dobrého počasí jsme podívali nejprve do povrchového dolu, který je stále v provozu a ve kterém se těží hnědé uhlí. Dr. Petr Rojík nám poskytl odborný výklad. Byli jsme ohromeni velikostí těžební jámy a mocností uhelné vrstvy.

Pak jsme jeli k jezeru Medard, které dříve bývalo také povrchovým dolem. Nyní je v rámci revitalizace plné vody. Na místě, kde byla po dlouhé období vpouštěna voda z řeky Ohře do dolu, nám Petr Rojík vysvětlil geologické vztahy a měl s sebou také pár charakterických geologických nálezů. Někteří účastníci byli zapojeni do rekultivace a vyprávěli nám o ní. Jezero je 3,5 kilometru dlouhé a 1,5 kilometru široké. Díky tomu je největším umělým jezerem v severních Čechách. Poté začala naše exkurze přes rekultivovanou oblast. V polovině cesty jsme si opekli vuřty.

Děkujeme Petru Rojíkovi za přípravu a realizace tohoto rušného dne.

Harald Keßler