10. Svatováclavské setkání v Ryžovně - významné jubileum

Za skvělého počasí se 24.09.2016 setkalo mnoho zájemců a hostí k jubilejnímu setkání v Ryžovně. Organizátorem tohoto setkání bylo Krušnohorské sdružení Arbertamy s podporou Krušnohorského sdružení Breitenbrunn a Německo-českého spolku Potok e.V.. Tato akce byla skvěle připravena. Po zkušenostech z předešlých let byl, z důvodu rozšíření prostoru, postaven druhý stan.

Všechny spolupracující sdružení, řemeslníci a muzikanti, pomáhali svými programy a produkcemi (gastronomie, paličkování, malování na sklo a látky, kamenictví, řezbářství a mnoho dalšího) vytvořit překrásný den. Svatováclavská mše byla zasvěcena sv. Václavovi, který byl 28.09.935 našeho letopočtu zavražděn svým bratrem. 28. srpen je od roku 2000 v České republice slaven jako státní svátek a Den české státnosti.

Všichni hosté Svatováclavského setkání organizátorům a jejich pomocníkům poděkovali za dobrou přípravu a příjemně prožitý společný den.

Bernd Mothes