12. Svatováclavské setkání v Ryžovně

Na počest Svatého Václava se dne 22. září konalo Svatováclavské setkání na místě bývalého kostela v Ryžovně.

Nejen díky krásnémů počasí se akce zúčastilo mnoho hostů a návštěvníků, mezi nimiž byli také bývalí obyvatelé obce Ryžovna. Po Mši svaté vystoupili krušnohorští hudebníci a Dr. Petr Rojík přednesl zajímavou přednášku na téma lidová hudba z Krušných hor. O nabídku občerstvení se postaralo mnoho dobrovolníků z Krušnohorského spolku Abertamy a Německo-českého spolku Potok e.V.

Velké poděkování patři všem organizátorům a to Krušnohorskému spolku Abertamy,  Krušnohorskému spolku Breitenbrunn a také Německo-českému spolku Potok e. V., kteří se podíleli na úspěšném zajištění této akce.

Anette Baumgärtel