Karlova cyklostezka - slavnostní zahájení

Devátého května tohoto roku se členové našeho spolku této akce na bývalém přechodu v Jelení velice rádi zúčastnili. Nejen jako cyklisté, ale také jako pomocníci a podporovatelé.

Společně s Krušnohorským spolkem Carlsfeld a s Občanským sdružením Abertamy jsme se postarali a zajistili gastronomickou část. V nabídce byly mimo kávy, dortů a koláčů také i klobásy a nápoje, jak alkoholické tak samozřejmě i bez alkoholu. Všichni pilní skřítci měli celou sobotu co dělat, zajistili pohoštění pro přibližně 500-eti hostů.

Děkujeme všem pomocníkům a sponzorům za velmi dobrou spolupráci a podporu. Náš srdečný dík patří hlavně Holger Pansch a jeho mnohým pomocníkům za skvělou přípravu a organizaci.

text: Bernd Mothes          fotky: Ulrich Espig , Bernd Mothes, Rolf Gierschick