Společné vaření v Perninku

"Od zítřka se postíme"

Komplexně historicky vysvětlit význam svátku Svatého Martina je poměrně obtížné. Tento svátek se slaví ve výroční den pohřbu biskupa Martina z francouzského města Tours, který byl pohřben 11. listopadu roku 397. Ve střední Evropě vzniklo v souvislosti s tímto svátkem mnoho lidových zvyků, jako například zvyk pečení Svatomartinské husy. V podstatě se jedná o přípravu na předvánoční půst, kdy se lidé ještě pořádně najedli a zužitkovali před zimou nadbytečná domácí zvířata.

I naše spolky tuto tradici udržují. A proto jsme se i my setkali 9. listopadu na faře v Perninku, abychom společně uvařili a snědli Svatomartinskou husu a další dobroty. Celý den se vařilo pod vedením Gity Kořínkové. Užili jsme si samozřejmě také dobré Svatomartinské víno. Jako obvykle to byla perfektní Česko - německá spolupráce. Zapojili se všichni – mladí, i ti starší.

Muži byli v průběhu dne vysláni do lesa, kde nasbírali šišky, listí a další předměty pro výzdobu slavnostní tabule. Zažili tak na vlastní kůži i první letošní sníh. Odpoledne jsme pak společně s velkým zájmem shlédli dokumentární film „Krušné hory – Pohraniční příběhy Čechů a Němců mezi Kraslicemi a Klínovcem“ filmového studia SIRIUS. Vrcholem večera bylo vynikající čtyřchodové menu. Vše chutnalo skvěle a tak jsme poseděli až do pozdních nočních hodin.

Ještě jednou děkujeme za pozvání a přejeme našim českým přátelům vše dobré, a hlavně zdraví. Na nás je nyní, abychom dodrželi náš slib, že se od zítřka postíme.

Bernd Mothes