S přáteli na Moravě

Členové našeho spolku a studenti češtiny na VHS Aue přijali velice rádi pozvánku Krušnohorského spolku Abertamy na dvoudenní výlet do Olomouce. 13.května, ráno v 7 hodin na všechny čekal na náměstí v Abertamech autobus. Cesta nás vedla Prahou, dále do Žďáru nad Sazávou, kde jsme obědvali. Po obědě stál na programu první skvost - prohlídka poutního kostela  sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Celý areál byl pro svou jedinečnost zařazen roku 1994 mezi památky zapsané do prestižního Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Dvě hodiny později jsme byli zase na cestě - Olomouc nás vítá okružní jízdou v historické tramvaji a průvodcem. Po těchto zážitcích jsme se ubytovali v příjemném hotelu na okraji města, kde jsme si po společné večeři, dobrém pivu a sklence moravského vína poseděli až dlouho po půlnoci.

V neděli po snídani jsme se jeli podívat na další skvost - poutní místo na Svatém kopečku - premonstrátský klášter s bazilikou Navštívení Panny Marie. Je to jedna z nejvýznamnějších barokních staveb na Moravě, vystavena v letech 1714-1721 a patří také do světového kulturního dědictví UNESCO.

Odpolední prohlídku Olomouce si později zažili všichni individuálně. Historické centrum, morový sloup, radnice - každý jak chtěl a na co se těšil.  Nemohli jsme odjet domů bez návštěvy “Metropole tvarůžků”v Lošticích, kde se nedala vynechat prohlídka tvarůžkového muzea a cukrárny. Jak si dovedete představit - autobus nevoněl zrovna moc dobře ...

Domů jsme dojeli sice pozdě, unaveni ale velice spokojeni a proto děkujeme našim Krušnohorákům z Abertam za tento jedinečný zážitek. Díky Rudo, díky Paul.

Marie Franke