Menší ale i hezčí – podzimní slavnost v Rotavě

Na pozvání kraslického kulturního spolku se v pátek 16. listopadu 2018 zúčastnila malá skupina našeho spolku každoroční podzimní slavnosti. Z organizačních důvodů se akce tentokrát konala v Kulturním domě v Rotavě.

Přestože byl prostor poněkud menší, kulturní program byl jako obvykle pestrý a na vysoké úrovni. Ať už to byla dětská taneční skupina, smíšený sbor nebo sólová vystoupení, vše probíhalo výborně. Skvělá atmosféra u kávy a zákusků doplnila s velkou láskou a velkým úsilím organizovanou akci.

Tímto děkujeme všem organizátorům a pomocníkům, především však paní Soně Šimánkové a panu Petru Rojíkovi za pěkné odpoledne s přáteli v České republice.

Bernd Mothes

Podzimní oslava v Rotavě
Collage von Bernd Mothes