Německo-české setkání ve Wildenfelsu

Češi a Němci se setkali 6. dubna ve Wildenfelsu pod mottem „Setkání a sdílené zkušenosti na podporu partnerství“. Více než 70 účastníků přijalo pozvání našeho spolku, který tuto akci uspořádal společně s krušnohorským spolkem Abertamy.

Po dlouhé cestě, zejména účastníků z Kraslic a z Klingenthalu, jsme akci zahájili posezením v zámeckém sklípku u kávy a koláče. Novinky jsme si již stačili sdělit. Poté mnozí navštívili krásnou zámeckou zahradu. Pak jsme se sešli v prostorách zámku, kde nám průvodkyně vyprávěla o historii zámku a poté nás zámkem provedla. Všichni byli nadšeni úspěchy a nasazením mistního spolku (Freundeskreis Schloss Wildenfels e.V.), kterému se zdařilo proměnit zámek opět v klenot.

Následně jsme se sešli k poklidnému popovídání v zámeckém sklípku, kde bylo setkání zakončeno hudbou a zpěvem a také bohatou večeří.

Velké poděkování patří všem organizátorům a pomocníkům, bez kterých by se taková akce nedala uskutečnit. Děkujeme také Česko-německému fondu budoucnosti za podporu.

Hans-Uwe Haase


Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti