Geologická exkurze s panem Dr. Petrem Rojikem

Dr. Petr Rojik, geolog z českého Krušnohoří, organizoval (jako i v minulých letech) překrásný výlet za geologickými pamětihodnostmi do pohraniční oblasti Saska. V ašském regionu se na tzv. "Goethově trase" nacházelo přibližně 100 lidí. Byli tu členové ze spolků Schneeberg/Aue a Klingenthal, kteří patřili do přátelských českých spolků.  16. říjen 2016 nabídl překrásné výletní počasí s malebnými výhledy z výšin Goethovy trasy na údolí zahalených do mlhy.  Petr nás svými akordovými melodiemi příjemně naladil do atmosféry své domoviny.

Dokonce i děti byly fascinované jeho znalostmi mineralogie. Na křemenných propadlinách lze nalézt místně typické minerály jako egeran, diopsid, wollastonit, hnědý granát a jiné. Kdo měl chuť, mohl si užít české kuchyně, navštívit kamenolomy či si prohlédnout Goethův památník v Aši.

Ullrich Espig