27.04.2013 - S Petrem Rojíkem na vycházce v českém Krušnohoří

Tentokrát ke geologické toulce do Horní Rotavy. Cíl našeho výšlapu byly "Rotavské varhany" - čedičová památka uprostřed chráněné přírodní oblasti.

Okrášlení naší toulky byla návštěva kostela sv. Petra a Pavla v Rotavě s varhanní hrou našeho průvodce. Vrchol tvořily Čedičové varhany, odborný výklad k historickému a geologickému úryvku a překrásný výhled do okolí Rotavy.

Všichni čeští i němečtí vandrovníci byli nadšeni a doufají na podruhé s Petrem Rojíkem.

text: Bernd Mothes     fotky: Bernd Mothes, Hans-Uwe Haase