Spolek
Náš spolek "Potok" byl založen v létě 2012 účastníky kurzů češtiny na VHS Aue.
Podporuje nejen německo-českou kulturní výměnu ale i výuku jazyka sousedů.

Název
Název "Potok", německy "Bach", má symbolický význam. Potok je malý, ale neomezený, vzrůstá a změnuje tím pomalu krajinu. Působí na věci i lidi a není možné ho zdržovat. Zůstává přitom vždy spojen se svým původem a daruje svou čerstvostí, průhledností a trvanlivostí oboum stranám Krušnohoří životnost.

Cíle
Podpora německo-českých styků, dohoda národů a společenství Němců a Čechů k uskutečnění idee společné Evropy. Obzvláštní přání spolku je spolupráce při projektech (jako např. pravidelná setkání, tzv. „štamtiš“, návštěvy muzeí, divadel, rodinné vycházky, exkurze a regionální slavnosti). Všechny tyto akce slouží k lepšímu porozumění a přístupnosti jak v Německu, tak v Česku, podporují a zlepšují i výuku jazyka sousedů. Cílem partnerství mezi „Sdružením občanů Abertamy“ a náším spolkem „Potok e.V.“ je podpora a cílovědomé sloučení našich společných zájmů.