Sen o smíření

Mnoho přátel obou stran Krušných hor se sešlo 17. května 2014 na Mílově/Halbmeil, aby se zúčastnilo slavnostního vysvěcení obnovené kaple Sv. Jana Nepomuckého. S podporou partnerských obcí Breitenbrunn a Boží Dar, s penězi z EU-fondů a s pomocí mnoha různých lidí, Klaus Franke z breitenbrunského krušnohorského spolku si splnil sen. Zúčastnil se také nejmladší muž narozený v obci Halbmeil, kterému je 99 let. Do kamenné dlažby kaple je vložen vždy jeden kámen z každého původního domu zaniklé osady Halbemeile (v roce 1950 přejmenované na Rozhraní, ale známější pod názvem Mílov). Průběh německo-české hranice je zde podivuhodný. Od roku 1558 zasahuje špice saského území, podobná kachnímu zobáku, 1,5 km na jih a na těchto širokých loukách stojí dodnes čtyři obydlené domy, tvořící osadu Halbenmeile, která je součástí obce Breitenbrunn. Ale kdo se rozhlédne po českých loukách, najde jen základy a sklepy domů, které dříve patřily do osady Halbmeil, vysídlené po roce 1945 a v stržené v roce 1953, včetně kaple z roku 1830. Stavbou na základech stržené kaple Sv. Nepomuka vznikl nový poutní a turistický cíl, místo pro společné setkávání Němců a Čechů.

text: Petr Maglia       fotky: Petr Maglia a Rolf Gierschick