37. Německo-české setkání (štamtiš) v městě Bad Schlema

Se zpožděním dvou let se ve městě Bad Schlema konal Německo-český štamtiš, kterého se zúčastnili také naši partneři z Krušnohorského spolku Abertamy a Spolku Němců a přátel německé kultury – Kulturverbandu Kraslice. V Bad Schlemě jsme přivítali 75 účastníků z obou zemí.

Nejprve většina účastníků navštívila Muzeum těžby uranu a procházela se lázeňským parkem. Takto jsme získali informace o regionálním hornictví a provozu lázní. Děkujeme zaměstnancům muzea pod vedením pana Hermanna Meinela za prohlídku muzea a panu Ulrichu Espigovi za prohlídku lázeňského parku.

Pak se v klubovém domě města Bad Schlema konal příjemný večer. U příležitosti deseti let existence spolku Potok byla promítnuta fotografická dokumentace předchozích společných setkání. Tyto fotografie navodily u účastníků veselou náladu a podnítily k zajímavým rozhovorům. Poté jsme si při další fotografické dokumentaci o městě Bad Schlema užili kávy a koláčů.

Po večeři živě vystoupili Robert Wollschläger a Rico Schneider ze spolku hráčů na bandoneon z města Carlsfeld. Tím večer skončil hudbou a tancem a dobrou náladou. Mnohokrát děkuji všem členům spolku Potok, kteří toto setkání s velkou pečlivostí a velkým odhodláním připravili.

Hans-Uwe Haase